V lete 2016 sa nám podarilo s úžasným tímom ľudí zorganizovať prvý ročník Dňa otvorených dverí v Očkolandii. Počas tretieho turnusu, kedy sme v tábore mali asi 130 detí, pozvali sme riaditeľov detských domovov, reedukačných centier, tiež krízových centier, profi rodičov, aby videli ako s deckami pracujeme a trávime v lete čas.

Aby mali predstavu o našej práci, o tom kde a s kým sú deti počas prázdnin. Stálo nás to nie malú námahu a naše pozvanie prijalo niekoľko riaditeľov detských domovov, prišli tiež zástupcovia z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Po príchode sme im ukázali areál, oboznámili sme ich s podmienkami a pozvali na prezentáciu o našom občianskom združení. Po krátkej prezentácii o našom desaťročnom fungovaní sme so všetkými hosťmi absolvovali spoločný obed aj s deťmi.

Hostia s nami ešte absolvovali poobedňajší snem, kde sme si zaspievali a decká ukázali svoj talent a šikovnosť. Deň ubehol ako voda a tak sme všetkých vyprevadili a rozlúčili sa. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník DOD.

Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali s prípravou tohto dňa a zároveň sa na ňom zúčastnili spolu s nami :)