Prichádzajú Jarné prázdniny a Očkolandia je prirpavená na všetky termíny Jarných prázdnin podľa jednotlivých krajov. Príďte stráviť Jarné prázdniny medzi nás, do Očkolandie. Tešíme sa na Vás!